หมู่บ้านบางแสนมหานคร
ทุกพื้นที่ของบ้านบางแสนมหานคร สร้างความสุขแห่งการอยู่อาศัย
ในรูปแบบของบ้านตากอากาศชายทะเล
บ้านปลื้มสุข
ถนนข้าวหลาม-บางแสน
บ้านเดี่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทย